Privacy reglement

Dienstverlener: Zorg om Werk B.V.

Adres: Tasveld 10-6, 8271 RW IJsselmuiden

Registratie Kamer van Koophandel Zwolle: d.d. 11 november 2019 onder nummer 76343707

Met betrekking tot haar dienstverlening, re-integratie verklaart Zorg om Werk B.V., in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur de heer A.J.J. Schellekens, dat het volgende privacyreglement van toepassing is:

Zorg om Werk B.V. behandelt alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt

Alleen werknemers in dienst van Zorg om Werk B.V. hebben toegang tot de persoonsgegevens van cliënten.

Het reglement is op alle verwerkingen van gegevens cliënten van toepassing.

Zorg om Werk B.V. draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door haar personeel en door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.

Het doel van het verwerken van persoonlijke gegevens is voor het correct uitvoeren van de verplichte administratie, ten behoeve van de lopende trajecten.

Zorg om Werk B.V. is ermee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen door de AVG, respectievelijk de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) wordt bepaald. Om dit te waarborgen is er binnen Wajong Talenten een functionaris gegevensverwerking. Deze rol wordt vervuld door Linda Vis. 

Zorg om Werk B.V. bewaard de persoonsgegevens digitaal en zijn opgeslagen in een beveiligde omgeving.

De cliënt kan per direct opvragen wat er over hem of haar bekend is binnen Wajong Talenten in de vorm van rapportages en cliënt systemen.

Zorg om Werk B.V. zal bij beëindiging van de met UWV gesloten overeenkomst alle tot de persoon van de klant te herleiden gegevens, data en/of resultaten 2 jaar na beëindiging van de dienstverlening aan de klant verwijdert. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht zullen tien jaar bewaard te blijven.

Zorg om Werk B.V. houdt zich aan de bepalingen in het privacyreglement zolang dit met inachtneming van wat is bepaald in de AVG.

Zorg om Werk B.V. zal tijdens de intake de klant op de hoogte stellen dat Zorg om Werk B.V. beschikt over een privacyreglement en op welke wijze de klant kennis kan nemen van de inhoud daarvan.

Zorg om Werk B.V. Verklaart dat alleen met mondeling toestemming van cliënt, gegevens worden verstrekt aan werkgever in het kader van de sollicitatie. Verstrekken aan anderen dan werkgevers zal alleen plaatsvinden na schriftelijk toestemming door cliënt.

Dienstverlener verklaart dat hij de verklaring naar waarheid heeft ingevuld.

Opgemaakt te IJsselmuiden versie 01-07-2020

A.J.J. Schellekens

© 2023 | Zorg om werk | Alle rechten voorbehouden.
Tasveld 10-6, 8271 RW IJsselmuiden, 038-4538600, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.